Věřte si!
Investujte s námi


Proč investovat?

Akcie, podílové fondy a jiné cenné papíry jsou investicí s potenciálně vysokými výnosy. Jsou běžně používané domácnostmi v západní Evropě a Americe. V ČR má většina obyvatel úspory stále uloženy na běžných účtech, kde výnos nestačí ani na pokrytí inflačního znehodnocení. Investování do cenných papírů je snadné a má řadu výhod:

Efektivita   Historicky představují investice do akcií společností efektivní způsob zhodnocování majetku.
     
Uchovavatel hodnoty   Zhodnocení akcií společností chrání Vaši investici před inflací.
 
     
Bezpečí   Diversifikované portfolio Vás chrání před dočasným negativním vývojem odvětví či nezdarem jedné firmy.
     
Dividenda   Dividendy jsou Váš podíl na zisku společnosti. Máte na ně nárok – jste jedním z majitelů (akcionářů).
     
Daňové hledisko   Výnosy z investic držených 6 měsíců a déle jsou osvobozeny od daně.

Rizika investice:

Dočasný pokles na burze   Cena akcie je proměnlivá – i akcie úspěšné společnosti může krátkodobě ztrácet hodnotu. To není důvod k panice.
     
Spekulace   Ve snaze profitovat z denních pohybů kurzů si investor společně se zisky zvyšuje i riziko nesprávného rozhodnutí.
button_zpet_home